klicka på bilden för större affisch

Kammaroperan "Björnen och fiolspelaren"

premiär i Sofia kyrka på Södermalm i mars 2010

–en kammaropera om människans (gestaltat i en björn) alienation,
ensamhet och starka längtan efter kärlek, gemenskap och delaktighet
i fiolspelarens (flodpojkens) tonrike - uttryckt i en drömliknande stämning–

sopran: Jeanette Bjurling
tenor: Conny Thimander
baryton: Fredrik af Klint

violin: Andrej Nikolaev
slagverk: Tomas Lindberg
orgel: Bengt Tribukait

Stockholms kammarkör
dirigent: Bent Ollén

ghgh

libretto: pdf 

partitur för utskrift i A3: pdf
partitur för utskrift i A4: pdf
partitur för utskrift i A4 med cuetoner för kör: pdf
violinstämma: pdf
slagverkstämma: pdf
orgelstämma: pdf

lyssna på ett utdrag från scen 1, takt 260: här (Fredrik af Klint, baryton)

ghgh

tytytt  

ghgh

Westman komponerade under ett antal år huvudsakligen inom genren elektroakustisk musik med nationella och internationella framföranden av verk som spänner från rena bandstycken, soloinstrument, ensembler och körer med elektronik till uppmärksammade videokompositionen ”Under Construction” i samarbete med fotograf Josef Doukkali.

Intresset har dock alltmer riktats mot ren vokal- och instrumentalkomposition och 2010 uruppfördes hans kammaropera ”Björnen och fiolspelaren” till libretto av Lilian Goldberg. Han var också initiativtagare till det nationella projektet ”Dåtid, samtid – nyklang” med uruppföranden i ett tiotal kyrkor i Sverige under 2011. Året därpå regisserade och producerade han (samt skrev manus) kortfilmen "Drömmen om paradiset." (fotografer var Björn Skallström och Danilo Giannini).

I november 2011 påbörjade han – i samarbete med regissör Niklas Hellberg – arbetet med helaftonsoperan
"I Annan Himmel" (eget libretto med textidéer från Christina Nilsson) och fullbordade denna på Luciadagen 2014. Därefter har han under 2016 regisserat och producerat en filmatisering (spelfilm) av denna opera i samarbete med engelske fotografen Phil Jamieson. Filmproduktionen fullbordades i mars 2017. Kort därefter inledde han också arbetet med den uppföljande operan "Resan mot Toscana", vars handling är en fortsättning på "I Annan Himmel."

Westmans estetik hämtar ofta intryck ur litterära verk, och hans musik är snarare personligt narrativ än uteslutande ljud- och klangorienterad, något han finner alltför slentrianmässigt i den samtida konstmusiken.  De melodiska elementen är inte sällan närvarande i verken samt i variationsrik tonalitet med expressiva, romantiska och andliga drag i stark kontrast.

Lennart Westman är medlem i:

STIM(svenska tonsättares internationella musikbyrå)
FST(Föreningen Svenska Tonsättare)
ISCM(International Society for Contemporary Music)
KammarmusikföreningenSamtida Musik
SEAMS(Sällskapet för Elektroakustisk Musik i Sverige)
VEMS(Verksamma vid Elektronmusikstudion i Stockholm)

linje

www.composerwestman.se

linje

 


Behöver du kvalitativ översättning? Anlita Language Team översättningsbyrå i Stockholm som översätter till och från svenska och engelska. Hög kvalitet. Snabb leverans. Bra pris.

Language Team translation agency for translation to and from Swedish and English

Language Team för översättning svenska engelska

översättning zsvenska engelska

www.swedish-english.com