Buchla and Serge fugue (4:30)

(elektroakustiskt verk)

lyssna (mp3)

 

Ljudmaterialet kommer huvudsakligen från de två analoga modulsyntarna Buchla och Serge på EMS-studion i Stockholm  – efter en helnatt mellan dessa och tonsättaren. De två jagar och leker med varandra med allehanda infall på ett fugaliknande sätt.

Buchla    &    Serge

 

Beskrivning: Beskrivning: Buchla            Beskrivning: Beskrivning: Serge

 

www.composerwestman.se

 

Lennart Westman, komponerade länge huvudsakligen inom genren elektroakustisk musik med nationella och internationella framföranden av verk som spänner från rena bandstycken, soloinstrument, ensembler och körer med elektronik till videokompositionen ”Under Construction” i samarbete med fotograf Josef Doukkali.

Intresset har dock alltmer riktats mot ren vokal- och instrumentalkomposition och 2010 uruppfördes hans kammaropera ”Björnen och fiolspelaren” till libretto av Lilian Goldberg. Han var också initiativtagare och en av två tonsättare (Jan Sandström den andre) i det nationella projektet ”Dåtid, samtid – nyklang” med uruppföranden i ett tiotal kyrkor i Sverige under 2011. Året därpå påbörjade han – i nära samarbete med regissör Niklas Hellberg – arbetet med helaftonsoperan I Annan Himmel(eget libretto)och fullbordade denna på Luciadagen 2014.

Westmans musik har inte sällan en framträdande tonalitet med expressiva, neoromantiska och andliga drag samt starka kontraster i uttryck och stilistik. Inte minst framträder detta exempelvis i verket Tsunami, ett beställningsverk av Kungliga Filharmonikernas trombon-och tubasektion och uruppfört i Stockholms konserthus år 2009.

Lennart Westman är medlem i:
STIM(svenska tonsättares internationella musikbyrå)
FST(Föreningen Svenska Tonsättare)
ISCM(International Society for Contemporary Music)
Kammarmusikföreningen Samtida Musik
SEAMS(Sällskapet för Elektroakustisk Musik i Sverige)
VEMS(Verksamma vid Elektronmusikstudion i Stockholm)

 

 

Behöver du kvalitativ översättning? Anlita Language Team översättningsbyrå i Stockholm som översätter till och från svenska och engelska. Hög kvalitet. Snabb leverans. Bra pris.

Language Team translation agency for translation to and from Swedish and English

Language Team för översättning svenska engelska

www.swedish-english.com

översättning svenska engelska