Elementorum deploratio (Elementens klagan)
för sopran, tenor, cello (1 eller 2), kör och elektronisk bandstämma bestående av
klockklanger från Visby domkyrka och Sofia kyrka i Stockholm.

Lyrik av Hildegard av Bingen ur hennes "Liber Vitae Meritorum" (text, Hildegard av Bingen)

 Verkets tillkomst och titel är inspirerat av tankeutbyte med Ingeborg Vatheuer från Visby. 

Uruppförande den 14 september 2008 i Sofia kyrka i Stockholm av:
Ulla Sjöblom, sopran
Conny Thimander, tenor
Golondrian Stone, cello
Sofia kyrkokör under ledning av Arne Johansson

Partitur

(Lennart Westman & kyrkoherde Hans Ulfvebrand)

inspelning från Sofia kyrka: mp3 (ljudkvalitén inte den bästa)

nedan artikel i Gotlands Allehanda 10 september 2008:

 

www.composerwestman.se 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Behöver du kvalitativ översättning? Anlita Language Team översättningsbyrå i Stockholm som översätter
till och från svenska och engelska samt språkgranskar. Hög kvalitet. Snabb leverans. Bra pris. 

Language Team översättningsbyrå för översättning svenska engelska

översättning svenska engelska