Lennart Westmans

musik och klanger till pjäsen "På Alperna" av Rikard Johansson

lyssna på några klingande exempel: (mp3)

Klangmaterialet kommer från kastrullock och Sankta Maria Magdalenas kyrkorgel

flyer

Spelplatsen i ”På Alperna” är en korsväg. En väg leder uppåt toppen där syret blir alltför tunt. Den andra leder ner i dalen med luften stinn av människors andedräkt och utdunstningar. Ett par som inte vet om de ska leva tillsammans eller skilda åt, en ensling med ett större förflutet än framtid, har alla tre sökt sig hit. De har kommit till en plats vid sidan av livet, för att få bättre perspektiv på sin tillvaro. De vill slippa lögnerna, frestelserna och smärtan som tillvaron med andra innehåller. De möter varandra, och genom de andra, sig själva.

Är det så att närvaron av andra, är en förutsättning för att vi ska kunna förstå vem vi är? Är då vår bild om oss själva, vårt största hinder för att begripa tillvaron? De karaktärer i ”På Alperna” som kan leva utan att veta vad morgondagen för med sig och finna en rikedom i osäkerheten, de kan fortsätta sin livsvandring – de som vågar uttala repliken: ”Aldrig framme!”

[Rikard Johansson, regissör]

länk till pjäsen

Westman komponerade under ett antal år huvudsakligen inom genren elektroakustisk musik med nationella och internationella framföranden av verk som spänner från rena bandstycken, soloinstrument, ensembler och körer med elektronik till uppmärksammade videokompositionen ”Under Construction” i samarbete med fotograf Josef Doukkali.

Intresset har dock alltmer riktats mot ren vokal- och instrumentalkomposition och 2010 uruppfördes hans kammaropera ”Björnen och fiolspelaren” till libretto av Lilian Goldberg. Han var också initiativtagare till det nationella projektet ”Dåtid, samtid – nyklang” med uruppföranden i ett tiotal kyrkor i Sverige under 2011. Året därpå regisserade och producerade han (samt skrev manus) kortfilmen Drömmen om paradiset.(fotografer var Björn Skallström och Danilo Giannini).

I november 2011 påbörjade han – i samarbete med regissör Niklas Hellberg – arbetet med helaftonsoperan
"I Annan Himmel" (eget libretto med textidéer från Christina Nilsson)och fullbordade denna på Luciadagen 2014. Därefter har han under 2016 regisserat och producerat en filmatisering (spelfilm) av denna opera i samarbete med engelske fotografen Phil Jamieson. Filmproduktionen fullbordades i mars 2017. Kort därefter inledde han också arbetet med den uppföljande operan "Resan mot Toscana", vars handling är en fortsättning på "I Annan Himmel."

Westmans estetik hämtar ofta intryck ur litterära verk, och hans musik är snarare personligt narrativ än uteslutande ljud- och klangorienterad, något han finner alltför slentrianmässigt i den samtida konstmusiken.  De melodiska elementen är inte sällan närvarande i verken samt i variationsrik tonalitet med expressiva, romantiska och andliga drag i stark kontrast.

Lennart Westman är medlem i:

STIM(svenska tonsättares internationella musikbyrå)
FST(Föreningen Svenska Tonsättare)
ISCM(International Society for Contemporary Music)
KammarmusikföreningenSamtida Musik
SEAMS(Sällskapet för Elektroakustisk Musik i Sverige)
VEMS(Verksamma vid Elektronmusikstudion i Stockholm)

www.composerwestman.se

 

översättning svenska engelska

Behöver du kvalitativ översättning? Anlita Language Team översättningsbyrå i Stockholm som översätter till och från svenska och engelska. Hög kvalitet. Snabb leverans. Bra pris.

Language Team translation agency for translation to and from Swedish and English

Language Team för översättning svenska engelska

www.swedish-english.com