SPIRITUS (15' 00)

                    
musik:           Lennart Westman                                                      

bild:              Gunnar Jutelius
 

Musikvideo i 3 satser:

Passacaglia Spiritus   –  Spiritus Animatus   –   Graal Hommage

SPIRITUS är inspirerad av Gustaf Frödings poesi i diktsamlingen Gralstänk (1898) och Johann Sebastian Bachs passacaglia i c-moll för orgel. SPIRITUS första sats, Passacaglia Spiritus, uruppfördes på Fylkingen i Stockholm i april 2000. Musiken till första satsen har också framförts i Sydkorea under Seoul International Computer Music Festival 2000 samt i England och USA samma år. Själva musikvideon Passacaglia Spiritus framfördes under World Music Days i Hong Kong i oktober 2002 och hela videon hade sedan sitt uruppförande i Göteborg år 2002. Därefter har seminarier kring videon och framföranden av denna skett i England, Argentina och i Mexiko 2007 med följande recension i mexikansk press:
   

   [Lennart Westman avslutade konserten med sitt verk Spiritus, inspirerat av den svenske poeten Gustaf Frödings    poesi och Johann Sebastian Bachs musik. Detta verk är en perfekt syntes mellan traditionell musik och avantgardet    inom elektroakustisk musik som avslöjar Lennart Westmans raffinemang i dennes väldiga vision kring skapandet av    ljud/klang/ton och bild."

Under 2007 gav Lennart Westman seminariet ”Decomposing the subject” (upplösande av jaget) i England, Argentina och Sverige kring detta verk.

 

Passacaglia Spiritus (första satsen, 7’ 40  ljudex.)

Musikkommentar av Lennart Westman:
En passacaglia kännetecknas av ett i grunden ständigt återkommande bastema eller en harmoniföljd kring vilken broderas variationer. I första satsen återspeglas detta i 16-takters repetitiva sekvenser i ¾ -takt formad till en något ovanlig kadens i tonarten Bb-dur. Dessa återkommande sekvenser – nio stycken med en avslutande fri coda – framförs av sångare från två Stockholmskörer: Maria Magdalena Motettkör och S: t Jacobs Vokalensemble. I viss mån bearbetade och satta i en elektronisk ljudmiljö med klanger från de analoga modulsyntarna Buchla och Serge framför körstämmorna fyra rader från sviten "GUD?" ur diktsamlingen "Gralstänk" (1898) av den värmländske poeten Gustaf Fröding. Teosofisk spekulation och mysticism karaktäriserar Frödings "Gralstänk", vilket är påfallande i den sjätte dikten ur sviten "GUD?" varifrån lyriken till körstämmornas fyra rader är hämtade: 

Gives ett Alljag, 
evigt oändligt? 
Eller blott livsallt, 
all-ande?

Bildkommentar av Gunnar Jutelius:
Bild, text och musik; hur ska de kunna samverka utan att någondera av  elementen förkväver de andra? Den frågan har varit min utgångspunkt när jag till Passacaglia Spiritus skapat en animerad resa. För att få de tre uttrycksformerna att samspela har jag försökt hitta det gemensamma i text, musik och bild: tankarnas, ljudens och bildernas rörelser kring avsaknad av rörelse - kring stillhet, tystnad och tomhet. (bildex.)
 

Spiritus Animatus (andra satsen, 4’ 35  ljudex.)

Musikkommentar av Lennart Westman:
Ackordföljden är den samma som i första satsen med den skillnaden att den nu framförs endast en gång och med förlängd duration. Tempot är dock snabbare och besjälat - med en jämn puls. Ljudmaterialet är det samma som i Passacaglia Spiritus förutom att här finns också analoga violinstämmor, både naturliga och bearbetade, samt en del pianomotiv.

Bildkommentar av Gunnar Jutelius:
Musik och Video kan bli musikvideo, misokvudei, mudeovikik eller vad Du vill. Släpper Vi taget om våra Jag så går våra Jag in i mystikens värld. Fröding talar om alljaget och allanden i sin dikt. Att överföra hans ord till musik och video blev i bild något kaleidoskopiskt snabbt rörligt stillastående svart cirkulärt med en och annan snigel som skymtar fram. Inte för att du ska betala TV-avgiften - få en snigel i ögat - utan för något helt annat - ordlöst, tonlöst, 
bildlöst... (bildex.)
 

Graal Hommage (tredje och sista satsen, 2’ 40  ljudex.)

Musikkommentar av Lennart Westman:
Graal hommage är tredje och sista satsen som fullbordar verket SPIRITUS, med en duration på endast 2' 40. Titeln är en hyllning till Gustaf Fröding och hans diktsamling Gralstänk. Tempot är molto vivace. Gustaf Frödings all-ande släpps här "fri" i en symbios mellan röster och en syntetiserad elektronisk klangvärld.

Bildkommentar av Gunnar Jutelius:
Vad är verkligheten? All verklighet är tolkad av en tolkning som bygger på verkligheten. Fröding upptogs av frågeställningen av ett all-jag eller en all-ande som yttersta grund för verkligheten. Varför försöka återskapa verkligheten med ett 3D-program på datorn när det går att förvandla verkligheten till ett 3D-programs verklighet blev mitt försök att brottas med frågan.
 

Graal (fornfr. graal m.fl. former, av medeltidslat. grada´lis, kanske ytterst av grek. krat\´r eg. 'blandningskärl'), i Artursagan ett heligt, hemlighetsfullt föremål, enligt somliga framställningar (tidigast hos Robert de Borron, början av 1200-talet) det kärl som Kristus använde vid nattvardens instiftande och vari Josef från Arimatia uppsamlade den korsfäste Frälsarens blod. De kristna, mystiska inslagen i Graallegenden till trots är G. dock troligen från början ett motiv som hämtats ur profan, keltisk - britannisk - folkdikt, närmast en sorts ymnighetshorn eller magisk bägare. Legenden utnyttjades först av Chrétien de Troyes på 1100-talet och senare av bl.a. Wolfram von Eschenbach, vars i flera avseenden avvikande version låg till grund för Richard Wagner när denne ytterligare omtolkade den för sina operor "Lohengrin" och "Parsifal". I Sverige har bl.a. Fröding inspirerats av Graallegenden; för honom blir Gral en symbol för tingens och tillvarons enhet. 
 

 Mats Barrdunge läser hela sjätte dikten ur sviten GUD? ur Gustaf Frödings diktsamling Gralstänk

 


 

lin3.gif

 

översättning svenska engelska
översättning svenska engelska
Behöver du kvalitativ översättning? Anlita då Language Team översättningsbyrå i
Stockholm
som översätter (och språkgranskar) till och från svenska och engelska.

Hög kvalitet. Snabba leveranser

översättning svenska engelska

översättning svenska engelska