As Time Goes By (ljudexempel, 1.06 MB)
uruppfört i Thessaloniki, Grekland, under ICMC'97 (International Computer Music Conference)

 

- Blir inte livet bara kortare och kortare, pappa? frågade den fyraårige pojken. 
- Jo, min vän, svarade pappan, det kommande livet men
.det passerade livet som ju är en
ny fas av det kommande blir nog faktiskt bara längre och längre. Och eftersom det passerade livet kan anses följa på det kommande av vilket det ju består, så har vi kanske orsak att se på livet ur ett vidare perspektiv: livet i våra tankar är därför något som både
förkortas och förlängs
   Oaktat livet förkortas och förlängs upplever vi tidens gång å andra sidan som något som antar allt högre hastighet. Jag menar att vi alltid relaterar ett tidsintervall till den tid vi levt och av detta följer att vi erfar tidens förlopp som snabbare ju äldre vi är. En vecka för dig som bara är fyra år är ett avsevärt större och långsammare intervall än för mig som har att sätta denna vecka i förhållande till 40 år, avslutade pappan.

Tiden, eller varat, kan också upplevas som någonting inre och yttre, eget och inte eget. Hur då? Jo, låt oss anta att det inre varat vår egen tid är det upplevda och det vi  förväntar oss att uppleva, jämfört med det yttre varat (inte egen tid) som vi förväntar oss fortsätta efter våra frånfällen. Vi kan då  föreställa oss att tiden expanderar, ja att framtiden liksom förlängs. När exempelvis nya galaxer upptäcks, vilket ju händer, ser vi plötsligt in i ny tid, ett fenomen som enligt dagens vetenskap också är det kommande. Man kan därför ur detta perspektiv se på det kommande varat,  eller framtiden, som något som konstant utvidgas. Det motsägelsefulla i denna metafysik är att tiden i våra medvetanden, såväl i det förflutna (passerade) som framtiden (kommande) blir simultant längre och längre...................
 

www.composerwestman.se

 

 

 

 

 

 

översättning svenska engelska
översättning svenska engelska
Behöver du kvalitativ översättning? Anlita då Language Team översättningsbyrå i
Stockholm
som översätter (och språkgranskar) till och från svenska och engelska.
Hög kvalitet. Snabba leveranser

översättning svenska engelska

översättning svenska engelska