H e l i g   ä r  A n d e n

för 8 vokalister och liten stråkorkester

här dock i inspelning med 4 sångare:
Alexandra Rahme, sopran
Axelina Lindholm, alt
Harry Vaatstra, tenor
Arne Johansson, bas

stråkmusiker:
Andrej Nikolaev, Dinu Serfezi och Andrej Ivanov

Partitur: A3

Endast körstämmor (kan framföras utan stråk): A3

Köp inspelningen ovan för 5 kr: länk

-----------------------------------------------------------------------

Anden finns i källan,
djupt i forsens brus,
allomfattande båd mörker och ljus.
Lyssna till den källan!
Dess kraft skall fylla dig

när allting blir till "ja" och inget längre "nej"

Helig är Anden,
helig är den kraften.
Djupt i den källan
finns den sälla makten.

Anden finns i källan,
når till syd och nord,
allomfattande båd himmel och jord.
Tag emot den kraften,
så full av Herrens råd.
Den fyller våra själar med gudomlig nåd.

Helig är Anden,
helig är den kraften.
Djupt i den källan
finns den sälla makten.

Helig är Guds Ande.

 

 

www.composerwestman.se

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Westman komponerade under ett antal år huvudsakligen inom genren elektroakustisk musik med nationella och internationella framföranden av verk som spänner från rena bandstycken, soloinstrument, ensembler och körer med elektronik till uppmärksammade videokompositionen ”Under Construction” i samarbete med fotograf Josef Doukkali.

Intresset har dock alltmer riktats mot ren vokal- och instrumentalkomposition och 2010 uruppfördes hans kammaropera ”Björnen och fiolspelaren” till libretto av Lilian Goldberg. Han var också initiativtagare till det nationella projektet ”Dåtid, samtid – nyklang” med uruppföranden i ett tiotal kyrkor i Sverige under 2011. Året därpå regisserade och producerade han (samt skrev manus) kortfilmen Drömmen om paradiset.(fotografer var Björn Skallström och Danilo Giannini).

I november 2011 påbörjade han – i samarbete med regissör Niklas Hellberg – arbetet med helaftonsoperan "I Annan Himmel" (eget libretto med textidéer från Christina Nilsson) och fullbordade denna på Luciadagen 2014. Därefter har han under 2016 regisserat och producerat en filmatisering (spelfilm) av denna opera i samarbete med engelske fotografen Phil Jamieson. Filmproduktionen fullbordades i mars 2017. Kort därefter inledde han också arbetet med den uppföljande operan "Drömmar mot Toscana", vars handling är en fortsättning på "I Annan Himmel." Bägge dessa operor kommer att ingå i musikdramat Ivan & Amora.

Westmans estetik hämtar ofta intryck ur litterära verk, och hans musik är snarare personligt narrativ än uteslutande ljud- och klangorienterad, något han finner alltför slentrianmässigt i den samtida konstmusiken.  De melodiska elementen är inte sällan närvarande i verken samt i variationsrik tonalitet med expressiva, romantiska och andliga drag i stark kontrast.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Behöver du kvalitativ översättning? Anlita Language Team översättningsbyrå i Stockholm som översätter till och från svenska och engelska. Hög kvalitet. Snabb leverans. Bra pris.

Language Team översättningsbyrå för översättning svenska engelska

Language Team för översättning svenska engelska

översättning svenska engelska