P o r s l i n s b l o m m a n  och  k ä r l e k e n

för mezzosopran och piano

partitur: pdf

 

             Porslinsblomman och kärleken

               Han har sköljt sin blomma
               ty hon bad honom det
               dess blad höll på att vissna
               torra föllo de av

               Blomman är som kärleken
               måste vårdas ömt
               något som han glömt, bort

               Skör är kärlekens blad
               som porslin i vinden
               kan lätt och plötsligt brista
               och hoppet bli till tvivel

               Kärleken som blomman är
               måste vårdas ömt
               och orden som hon aldrig har glömt äro:

              ”Vattna min kära, vattna
               blomman och kärleken”

    The wax flower (Porcelain flower) and Love

              He has watered his flower
              because she told him so
              its leaves were withering
              falling off dryly

              The flower is like Love
              needs to be looked after tenderly
              something that he had forgotten

              Fragile are the leaves of Love
              like porcelain in the wind
              may easily and suddenly shatter
              and hope turn into doubt

              Love like the flower is
              needs to be looked after tenderly
              Those words she has never forgotten are:

             “Water my dear, water
              the flower and Love”

 

iiiii

lyssna till mezzosopran Axelina Lindholm och pianist Mathias Kjellgren som också uruppförde stycket
den 20 februari 2011 i Bååtska Palatsets Riddarsal i Stockholm: länk

iiiii

in italiano:

    "Il fiore e l'amore"    

vedi partitura!

qui sotto film con partitura e musica

iiiii

www.composerwestman.se

iiiii

 

 

 

 

Behöver du kvalitativ översättning? Anlita Language Team översättningsbyrå i Stockholm som översätter till och från svenska och engelska. Hög kvalitet. Snabb leverans. Bra pris.