P o r s l i n s b l o m m a n  och  k ä r l e k en

för mezzosopran och reducerad orkester - 2014

partitur: pdf

 

               Porslinsblomman och kärleken

                Han har sköljt sin blomma
                för hon bad honom det
                dess blad höll på att vissna
                torra föllo de av

                Blomman är som kärleken
                måste vårdas ömt
                något som han glömt, bort

                Skör är kärlekens blad
                som porslin i vinden
                kan lätt och plötsligt brista
                och hoppet bli till tvivel

                Kärleken som blomman är
                måste vårdas ömt
                och orden som hon aldrig har glömt äro:

               ”Vattna min kära, vattna
                blomman och kärleken."

   The wax flower (Porcelain flower) and Love

               He has watered his flower
               because she told him so
               its leaves were withering
               falling off dryly

               The flower is like Love
               needs to be looked after tenderly
               something that he had forgotten

               Fragile are the leaves of Love
               like porcelain in the wind
               may easily and suddenly shatter
               and hope turn into doubt

               Love like the flower is
               needs to be looked after tenderly
               Those words she has never forgotten are:

               “Water my dear, water
               the flower and Love.”

www.composerwestman.se

 

 


Behöver du kvalitativ översättning? Anlita Language Team översättningsbyrå i Stockholm som översätter till och från svenska och engelska. Hög kvalitet. Snabb leverans. Bra pris.

 

Language Team för översättning svenska engelska.

 

Beskrivning: Beskrivning: lin3.gif

 

www.swedish-english.com

 

översättning svenska engelska