P o r s l i n s b l o m m a n  och  k ä r l e ken (nr 3)

för mezzosopran och saxofonkvartett

av Lennart Westman

Framförd i Sofia kyrka den 16 juni 2016 med:

Axelina Lindholm, mezzosopran
Stockholms saxofonkvartett

partitur

iiiii

Köp en inspelning från framförandet ovan för endast 5 kr (ljudinspelning, men finns också film): länk.

iiiii

 

               Porslinsblomman och kärleken

               Han har sköljt sin blomma,
               för hon bad honom det.
               Dess blad höll på att vissna,
               torra föllo de av.

               Blomman är som kärleken:
               måste vårdas ömt;
               något som han glömt, bort.

               Skör är kärlekens blad,
               som porslin i vinden.
               Kan lätt och plötsligt brista,
               och hoppet bli till tvivel.

               Kärleken som blomman är:
               måste vårdas ömt.
               Och orden som hon aldrig har glömt äro:

              ”Vattna min kära, vattna
                blomman och kärleken.”

The wax flower (Porcelain flower) and Love

He has watered his flower,
because she told him so.
Its leaves were withering,
falling off dryly

The flower is like Love:
needs to be looked after tenderly
something that he had forgotten

Fragile are the leaves of Love,
like porcelain in the wind.
May easily and suddenly shatter,
and hope turn into doubt.

Love like the flower is:
needs to be looked after tenderly.
Those words she has never forgotten are:

“Water my dear,
Water the flower and Love.”

 

iiiii

www.composerwestman.se

iiiii