Hembygdstrilogi

(för tenor, kör och elektronik), uruppfördes i Sofia kyrka i Stockholm den 14 september 2008

Ouvertyr    1. Från Fältet    2. Kvistar och grenar     3.Vigsel 

 

Bonden Elofs traktor på fältet, susande aspar, avlägset skallande hundar, porlande källvatten, knakande kvistar och grenar,
sköna tofsvipor, tornseglare och till och med storspovens säregna läte. Det är vad som utgör det karaktäristiska klangmaterialet i
inspelningar från Lennart Westmans hembygd Stöde i Medelpad. Trilogin består av tre satser med en inledande ouvertyr där kyrkorgeln
fått en framträdande plats. Texten i avslutande ”Vigsel” härrör från ett av tonsättarens egna poem. Titeln anspelar på den heliga akten,
i detta verk till föreningen med hembygdens skogar, jord och djupa vatten i norr.

 

Ljudupptagingar av tonsättare Lennart Westman inför hembygdstrilogin som fullbordades år 2007

foto: Mårten Englin, Sundsvalls Tidning

 

 

Från uruppförandet i Sofia kyrka den 14 september 2008; Sofia kyrkokör under ledning av Arne Johansson:

 

 

Tenor Conny Thimander:

www.composerwestman.se

 

 

översättning svenska engelska 

 

Language Team översättningsbyrå i Stockholm – svenska och engelska

översättning svenska engelska