Ljud och klanger skapade av Lennart Westman
 
 

1.  Femgång (280K)  Ljudmaterial: analoga modulsyntar Buchla och Serge 

2.  Vattenjapan  (274K)  Ljudmaterial: vatten och stränginstrument

3.  Sängfjäder  (291K)  Ljudmaterial: analoga modulsyntar Buchla och Serge

4.   Basattack  (291K)  Ljudmaterial: analoga modulsyntar Buchla och Serge

5.  Djungel  (450K)  Ljudmaterial: analoga modulsyntar Buchla och Serge

6.  Buchlapuls  (1.4MB)  Ljudmaterial: analog modulsynt Buchla


  www.composerwestman.se
 

lin3.gif

 

 

 

Language Team översättningsbyrå för översättning samt korrekturläsning i svenska och engelska:  eng-svensk översättning